Naprapati

Hva er naprapati?

Naprapati er et behandlingskonsept sammensatt av ulike behandlings teknikker. Disse benyttes bl.a av leger, fysioterapauter, kiropraktorer, masasjeterapauter m.fl.

Det unike med naprapatien er kombinasjonen av disse ulike behandlingsteknikkene, som optimerer behandlingseffekten.

Ordet naprapati er en sammensetning av tsjekkisk og gresk, og vil i fri oversetting bety "å korrigere årsak til lidelse". Naprapaten retter sin behandling spesielt mot lidelser i rygg og nakke, sener og muskler. Grunnlaget for naprapatien ble lagt av Dr. Oakley Smith, da han brøt med kiropraktikken i 1905. Han mente da å ha motbevist kiropraktorenes subluxasjons-teorier (at ryggvirvler hopper ut av ledd). Det er blant annet dette den moderne naprapatien i dag arbeider utfra, i kombinasjon med en rekke andre teorier.

Naprapaten tilhører yrkesgruppen som behandler innen den manuell ortopediske medisin, derfor foregår undersøkelse og behandling med hendene som redskap. Behandlingen består av en rekke teknikker der bl.a massasje, spesifikk muskeltøy og leddmanipulasjon benyttes. I visse tilfeller kompletteres behandlingen med annen fysikalsk behandling, f.eks strøm.

Det finnes i dag to skoler som utdanner naprapater. En i Chicago og en i Stockholm. Utdannelsen er femårig, fire år heltidsstudium, med et femte praksisår, enten på sykehus eller hos ferdig utdannet naprapat. Naprapatene har siden 1994 vært offentlig godkjente i Sverige og Finland, og i desember 2020 ble vi endelig godkjente i Norge også.

Naprapaten er yrkesaktiv innen en rekke ulike felt, blant annet i idretts-sammenheng, bedriftshelsetjeneste, treningssentre med flere. Vi tilbyr også ulik veiledning og kurstilbud innen ergonomi og selvhjelp.

Hva behandler en naprapat?

Naprapaten behandler stort sett alle plager med årsak i ledd eller muskulatur, enten det er idretts- eller arbeidsrelatert. Vi legger stor vekt på å finne årsaken til smertene. Derfor blir undersøkelsen og behandlingen innrettet over et stort område , og ikke bare nøyaktig der hvor smertene er. Eksempelvis kan et lite funksjonelt bekken være årsak til langvarig nakke- og skulderplager.

Smerter lokalisert i skulder/nakke med enten svimmelhet/hodepine eller utstråling til armer, og smerter i rygg/sete med utstråling i ben, er blant de vanligste plagene vi behandler.

Vi behandler derimot ikke personer med kreft, og heller ikke årsakene til alvorlige reumatiske sykdommer, eller personer under rehabilitering etter hjerneslag eller hjerteinfarkt. Ved uklarheter i diagnosen sender naprapaten pasienten videre til lege.

Bestill time
Illustrasjon av bølger.Illustrasjon av bølger.