About Dr. Matthew Anderson

Et naprapatbesøk

Illustrasjon av bølger.

For å legge et så godt behandlingsgrunnlag som mulig, starter alltid et naprapatbesøk med at du fyller ut en egenerklæring. Etter dette følger en anamnes, en samtale om din helse tilstand og hva du søker hjelp for. Tidligere sykdom, operasjoner, arbeidsforhold, trening og annet som er viktig for å utrede dine problemer/smerter er her viktig.

Undersøkelsen som følger er til for å finne eventuelle forstyrrelser i bevegelsesmønsteret, etter at man ved en nevrologisk status har utelukket at smertene kommer fra for eksempel en svulst eller en prolaps. Skulle undersøkelsene vise at smertene du søker hjelp for ikke kommer fra muskler eller ledd, sender vi deg videre til kyndig instans.


Du vil alltid få en grundig undersøkelse før behandlingen starter.

 
 
 

Etter den innledende samtalen og undersøkelsen går naprapaten videre med ulike spesielle tester. Hvilke varierer fra pasient til pasient, avhengig av hvor lidelsen har sitt feste. Spesiell interesse vil rettes mot pasientens kroppsholdning, ulikheter i muskelspenninger og bekkenets og ryggradens evne til bevegelse.

Naprapaten vil etter disse testene legge opp en behandlingsplan. I denne inngår terapeutisk behandling og øvelser som pasienten utfører på egenhånd, etter grundig instruksjon. Avspenningsmassasje, forebyggende og akutt behandling, samt ergonomi er sentrale elementer i vårt konsept.

Behandlingen tar utgangspunkt i resultatet av undersøkelsen, med det formål å optimere kroppens bevegelighet og dempe smerte. En behandling inneholder ulike teknikker, men består oftest av en form for leddbehandling, kombinert med massasje, muskeltøying og triggerpunkts-behandling. I visse tilfeller benyttes elektroterapi for å optimere behandlingseffekten.

I forbindelse med behandlingen vil du få hjemmeøvelser. Naprapaten instruerer deg nøye, så du utfører øvelsene riktig. Individuelt tilpasset trening rettet inn mot ditt problem. Hjemme, på jobben eller på treningssenter. Du velger - vi tilrettelegger.

Du kan også få individuell opplagt trening som du kan utføre der det passer deg best , når du selv finner tid til det. Hos naprapaten er du i gode hender. Naprapaten jobber ofte via egen klinikk og tilbyr kort ventetid, personlig bemøtelse og rask smerte lindring.

Velkommen til behandling!