Ergonomi og naprapati

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt. Ergonomi handler om å tilpasse arbeidsmiljø, teknikk og mennesker. Belastningsskader unngås når både arbeidstaker og arbeidsgiver tar hensyn til ergonomi. Målet med ergonomi er riktig belastning og sunn bevegelse.

Manglende ergonomi forårsaker sykefravær

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Muskel- og skjelettplager oppstår når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken er at arbeidet er for tungt og for ensformig. Andre årsaker er at arbeid foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere arbeidsstillinger som hver for seg ikke betraktes som belastende kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning. Uheldige arbeidsbetingelser fører til muskel- og skjelettplager.

Ergonomi på arbeidsplassen

Ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. For arbeidstakere som allerede har muskel- og skjelettplager er det ekstra viktig med ergonomi slik at forverring av helseplager unngås. Fokuserer man på ergonomi får man mer fornøyde medarbeidere og færre fraværsdager.

Ergonomi - forebygging av muskel og skjelettplager

Ergonomi fokuserer på forebygging av muskel- og skjelettplager. Grunnen er at det er lettere å reparerer allerede oppståtte skader. En naprapat tilpasser en arbeidssituasjon slik at den er ergonomisk. En naprapat hjelper med å fjerne årsakene til muskel- og skjelettplager.

En arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge arbeidet ergonomisk. Årsaken er at arbeidstakere ikke skal skades på arbeidsplassen. Arbeidstakere har også et eget ansvar med å påpeke nødvendige endringer for å bedre forholdene på arbeidsplassen. Arbeidstaker må selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd.

Naprapat og ergonomi

En naprapat legger til rette for en best mulig ergonomisk arbeidsplass. En naprapat legger til rette for samarbeid, varierte arbeidsoppgaver og handlingsfrihet. En naprapat hjelper arbeidstaker med å rotere mellom ulike arbeidsoppgaver og utvide med nye arbeidsoppgaver. Ved å gi arbeidstaker større arbeidsmessige utfordringer varieres bruken av muskler og ledd.

Alle mennesker er forskjellige, og det er viktig å lytte til kroppens signaler, og ta hensyn til disse. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for at hjelpemidler skal brukes og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

Bestill time